Odlingar

Källefalls fiskodling

På Källefall har funnits fiskodling sedan 1906. Det var den dåvarande ägaren, baron Johan von Essen, som vid denna tid började ställa i ordning de första dammarna för odling av laxfisk. Den goda vattentillgången på friskt, kallt och jämt tempererat källvatten var en grundförutsättning för verksamheten.

Källefall är en av de modernaste fiskodlingarna i Sverige och har sedan 1997 drivit en egen odlingslinje på regnbåge. Regnbågen, som är en fantastisk sportfisk, har på Källefall återfått mer av sitt vilda och ursprungliga utseende och är slank och muskulös, precis så vi anser att en regnbåge bör vara.

Baltaks fiskodling

Baltaks fiskodling ligger ca 3 km söder om samhället Tidaholm. Odlingen ligger i direkt anslutning till ån Tidan. Baltaks fiskodling togs i bruk 1971, när Källefalls fiskodling inte längre kunde producera den mängd sättfisk som det fanns avsättning för. Hökensås Sportfiske köpte in den gamla kraftstationen vid Baltak och iordningställde en fiskodling i och i anslutning till kraftstationen. 1974 utökades verksamheten ytterligare genom att Hökensås Sportfiske öppnade upp strömfisket i Baltaks strömmar, ett flugfiskeeldorado i södra Sverige.

All rom kläcks på Källefalls fiskodling, men så fort romen kläckts så flyttas ungefär hälften av alla yngel till Baltaks fiskodling för uppfödning. Här odlas all fisk som sätts ut för Baltaks flugfiske, men också fisk som sätts ut i Hökensås hyrsjöar. Baltak odlar även fisk som säljs till andra sportfiskeområden. Även Tidanöring odlas på baltak och sätts ut på strömsträckan.

Lekskador på fisk i odling

Vi vill svara upp på observationer rörande odlingen och fisk som har svampangrepp. Det handlar om att regnbågen går i lek under våren och hanarna blir otroligt aggressiva under denna period. Detta händer i odlingen och även för den fisk som planterats ut i Baltak eller i våra sjöar. Det innebär att de får bitskador som leder till svampangrepp vilket ser illa ut. Det händer odlad fisk och vild fisk i och utanför odlingarna och det är inget vi kan göra något åt. Det handlar inte om sjuk fisk utan om ett helt naturligt beteende.

I vissa länder väljer man att hormonbehandla fisken för att den inte ska komma i lek, men vi har den bestämda uppfattningen att vi inte vill påverka vår fisk i den riktningen. Vi har ett utfall på att ca 2 % av all 2-årig fisk blir lekmogen, ca 35 % av all 3-årig fisk är lekmogen och upp mot 98 % av alla 4-årig fisk har gått i lek. Av ca 90 ton totalt i våra odlingar, fördelat på Baltak och Källefall, är det alltid några individer som får skador och de syns väldigt tydligt på en liten yta, men vi försöker alltid att plocka bort dem så fort vi har möjlighet.

Ute i ån och i våra sjöar ser man regnbåge med precis samma skador och det beror på att hannarna även där går till angrepp på varandra och får lekskador. Det är alltså ett fullt naturligt beteende och inget som har kommit som smitta från odlingen. Under vårarna är det regnbågen vi kan observera med dessa skador, under höstarna är det öringen som får liknande skador.

 

Hökensås Sportfiske AB