Regnet som föll över oss under det gångna dygnet har inneburit att vattnet stigit i ån och det är för tillfället något grumligare. Även vattentemperaturen sjönk från 17,5 grader till ca 16 grader. Nu spås ett ordentligt högtryck under veckan vilket kommer att innebära stigande vattentemperatur och att vattnennivån återgår till ett mer normalt sommarläge, men vi kan ändå hoppas att regnet gav bra förutsättningar för ett riktigt fint fiske i ån. Insektslivet är ordentligt igång och nu har nattsländorna kommit igång vilket också märks vid fisket. 

Vi vill avråda till all C&R nu under sommaren. Fisken utsätts för enorm påfrestning och även om den är ytligt krokad blir den fylld med mjölksyra efter en drillning och vi ser allt för mycket fisk som inte klarar av och överlever återutsättningar. Tänk på att vi har med levande djur att göra och det är ett put and take-område vilket innebär att vi kan ta med oss matfisk hem och njuta av en helhetsupplevelse.

Tags:

Det föll ett efterlängtat regn över området under gårdagen. Ordentliga mängder, 50-60 mm, gjorde att sjöarna svalkade av och fylldes på, samtidigt som syresättningen förbättras. Det gör att vi har några fantastiska dagar framför oss med ett aktivt insektsliv i kombination med goda förutsättningar, vilket gör att vi hoppas på ett riktigt bra fiske. Flugfiskarna har ett rikligt nattsändefiske att se fram emot och fisken börjar bli riktigt aktiv på nattsländeimitationer. Ha förståelse för att nu går in i en ordentlig sommarperiod vilket innebär att det är kväll och nattfisket som är modellen. Spinnfisket bör inriktas på mindre spinnare och skeddrag, men ändå med ordentlig kastvikt. försök att fisk in dragen aktivt och variationsrikt, för nu behöver fisken lockas till hugg och då kan det vara otroligt effektivt med att bryta en monoton in-vevning med lite mer aktiv intagning. För metaren är ett bottenmete alltid effektivt. Då hittar man kallare vatten och med en ordentlig tafs (minst en meter från botten, gärna mer) och PowerBait har man stor chans att lura upp en fisk. Maskmete är ett alternativ som brukar vara riktigt bra under sommaren. Om inte annat så kan det vara ett bra alternativ för att locka fram öringen till hugg. 

Även om det regnat ordentligt råder ett ständigt eldningsförbud på Hökensås och eldningsförbudet vid alla våra andra fiskeområden gäller fortfarande. Grillning med kol i iordningsställda grillplatser gäller och alla som tänder en grill är personligt ansvarig och ser givetvis till att dränka glöden med vatten innan man lämnar grillplatsen. 

Vi vill bestämt avråda till Cach and Release under sommarperioden då fisken har mycket svårt att klara av en återutsättning då vattentemperaturen är så pass hög som den nu är. Detta gäller även flugfiskare. Att man aldrig ska sätta tillbaka en fisk som svalt ett mete eller är hårt krokad med metkrok eller dragkrok  är en självklarhet, men nu vill vi avråda alla att använda sig av C&R. Det är levande djur vi hanterar och det ska vi respektera. Fiska gärna, men ta med din fångst hem och njut av en helhetsupplevelse. 

Tags:

Även om vulgatakläckningarna hållit på ett tag ser vi fortfarande en hel del vulgator i området. Vädret under veckan och kommande helg är stabilt och varmt vilket innebär att en fantastisk tid vid våra vatten. Nattsländorna börjar att kläcka och försommarfisket är i full gång. Vattentemperaturerna stiger vilket gör att fisken mitt på dagen blir något mindre aktiv, men kvällar nätter och morgonfisket blir bara bättre och bättre. Anpassa därför fisket efter rådande förutsättningar. 

Var ytterst försiktiga om ni väljer att tända en grill. Det är extremt torrt i skog och mark vilket gör att brandrisken är överhängande. Den som tänder grillen är personligen ansvarig för säkerhet och släckning och all eldning med ved är totalt förbjuden. Kolgrillning gäller, men även grillning med kol innebär brandrisk och därför ska all kol dränkas med vatten när grillningen är avslutad. Vi ber även om hjälp med att alla hjälper till med att ta med sina sopor hem efter att ni lämnar våra vatten. Det är en hög belastning och många som besöker oss vilket innebär att våra soptunnor snabbt fylls upp och blir överfulla. 

Nu råder ett generellt eldningsförbud vid alla våra fiskeområden. På Hökensås råder ett ständigt eldningsförbud, men nu har räddningstjänsten lagt ett generellt eldningsförbud vilket gäller även i Baltak och i Tiveden. Det är alltså helt förbjudet att göra upp eld, men fortfarande tillåtet att grilla med kol i iordningsställd grillplats. All kolgrillning ska ha ständig bevakning och efter grillning ska all kol dränkas med vatten. All kolgrillning sker under personligt ansvar.

Vi upplever en enorm ökning av sopor i området och tyvärr är nedskräpningen omfattande vid våra vatten. Vi ser även en ökning av att besökare eldar med ved i eldstäder och även direkt på backen. Att elda är inte bara ett brott mot reservatsreglerna, utan riskerar även att orsaka en skogsbrand med förödande konsekvenser. Därför vill vi rikta en skarp uppmaning till alla som besöker vårt område, fiskare eller fritidsflanörer, att respektera eldningsförbudet och att ni hjälper till att ta med era sopor hem från området. Vi tömmer soptunnorna ett par gånger i veckan, men det räcker inte på långa vägar. Att då ställa en full soppåse vid sidan av en full soptunna är helt förkastligt. Vilda djur sliter söner påsen och sprider innehållet runt om i skog, mark och vatten. Vi ber alla till egenansvar och att ni påminner varandra om att hjälpa till med renhållning och eldsäkerheten. Kolgrillning i våra fasta grillar är fortfarande tillåten, men den som tänder grillen är personligen ansvarig och måste släcka grillkolen med att dränka hela kolbädden ordentligt med vatten. Om det är blåser är det ytterst olämpligt att även tända en kolgrill, då ett enkelt gnistregn kan starta en skogsbrand med oöverskådlig omfattning. Engångsgrillar är förbjudna i hela naturreservatet.

Tags: