Vi har kommit igång med full utsättning av fisk i Baltak och då vi tror att våren är här för att stanna kommer vi att från den 13/4 gå över till sommarpriser i Baltak. Priserna är oförändrade från förra året, det gäller köp över disk i butiken, eller i kortautomaten vid parkeringen i Baltak, men priset på våra digitala kort är något dyrare då de betaltjänster som hanterar de digitala köpen är knutna till en avgift. De digitala fiskekorten är, trots den administrativa kostnaden, en service för alla gäster att ha tillgång till våra fiskekort via hemsida eller telefon.

Vattennivån är något högt beroende på snösmältning, men den är inte onormalt hög utan är ett normalt vårflöde. Bäcksländor har kommit igång att kläcka så viss ytaktivitet har kommit igång, men fortfarande är vattentemperaturen låg vilket gör att det är fördel att fortfarande söka fisken lite djupare.

Välkomna!

Tags:


Isläget på våra sjöar på åsen är som sådant att det är gångbara isar än. De är mellan 30-40 cm.

Dock börjar de luckras upp vid bäckflödena till sjöarna, så att gå direkt nära in- och utflöden kan vara vanskligt.

Snön i området har sjunkit ihop och det är körbart till dessa sjöar i dagsläget (detta skrivs fredag 6/4); Store Öjasjön, Göl 39, Nordvattnet, Lille Grubben, Sänksjön och Lille Havsjön. I mån av att man vill gå går det förstås att från dessa sjöar ta sig till andra närliggande sjöar likaså.

Björnsjövägen är plogad av skogsbruket och det går rent tekniskt sett att köra och parkera en bit ifrån Skinnaregölen, Kroksjön och Björnsjön, MEN vi rekommenderar INTE att man gör detta då vägen är lös och man kan köra fast på vägen just nu på grund av smältsnön. 

Fiskeshopen är öppen som vanligt lördag och söndag mellan 08:00-12:00 och vi ger er goda råd om vart det är bäst att fiska och hur och med vad för bete förstås. 

Vi önskar alla våra fiskegäster en trevlig helg. 

 

Vi kommer att hålla öppet under långfredag och påskafton mellan kl. 08.00 - 12.00. Under påskdagen och annandag påsk håller vi butiken stängd, men fiskekort finns alltid att köpa i vår kortautomat utanför butiken, eller här på hemsidan. 

Vårsolens värme har fört med sig en större mängd smältvatten under senaste dagarna. Det innebär att vattennivån nu höjts ca 25 cm sedan förra veckan. Det är alltså vad vi kan kalla för 'normal vårflod' i ån just nu. 

Att fiska går förstås, men det är tunga flugor, sjunklina eller ett blyhagel på tafsen som gäller om man vill komma ner till fisken. 

Dock vill vi påpeka att lika snabbt som vattennivån höjs kan den gå ner igen...

 

Vi önskar alla våra gäster en fin fiskehelg. 

Tags:

Efter en kortare vårperiod trodde vi ett tag på en stundande vår, men verkligheten kom ikapp oss. Det ligger fortfarande ganska mycket snö kvar på området vilket gör att det är begränsad tillgänglighet till sjöarna. Vägarna ner till L. Havsjön är plogade men den milda perioden har gjort att de är ganska isbelagda efter att kylan kom tillbaka. Framkomligheten är därför beroende på typ av fordon och vana att köra i den typen av väglag. Annars är Strömbäcksvägen plogad och farbar, vilket gör att det går att parkera längs vägen och sedan gå ner till Sänksjön. Det är svårt att komma in till stickvägarna, i den mån snödjupet tillåter det, på grund av den hårda isvall som bildats efter plogning. 

I Baltak finns öppna strömsträckor, men i lugnflyten ligger isen fortfarande. Det finns alltså möjligheter till fiske, men självklart påverkas fiskens huggvilja av det kalla vattnet. Smältvattnet i kombination med ökad kyla igen, gör att fisket blir trögt. Vi kommer därför att skjuta på införande av sommarkorten för säsongen. Vi kommer att ha kvar vinterpriser så länge kylan håller i sig och under påsken kommer därför vinterpriset att vara kvar. Vi återkommer efter påskhelgerna med ny information om datum när sommarkorten drar igång, men det är vädret som får avgöra detta.

I Tiveden är det inga problem att komma åt sjöarna Bergsjön, Kvarnsjön och Hanesjön. Dessa tre sjöar ligger i direkt anslutning till plogade genomfartsvägar, vilket gör att man kan komma åt att isfiska i dessa sjöar. I de övriga sjöarna kan det vara svårare beroende på att de ligger lite längre från de större plogade vägarna och att det därför kan vara svårare att ta sig in till dem med bil. 

Underkategorier