Rapport från Klingberg

Återigen får vi en finfin rapport från Johan Klingberg som bjuder på fantastiska tips från Hökensåsorådet. Vi vill uppmärksamma läsaren om att denna rapport behandlar fisket fram t.o.m. v. 16 då samtliga sjöar var öppna för fiske. Under vecka 17 har hela området varit stängt, men fr.o.m. lördag 27/4 kl. 06.00 så öppnar vi upp fisket igen i samtliga kortsjöar. Vi får hoppas att det riktigt kalla vårfisket är över då, och att vi kan se fram emot att vårvärmen kommer till oss.

 

Köldgrader och vakfiske

Den gångna veckan har bjudit på snål nordanvind, nattliga köldgrader följt av timslånga solglimtar under dagarna. Knappast några förhållanden som inspirerar till fiske, inte minst när sådana omständigheter ofta gör det svårt. Kollegan Anders Holm och jag trotsade ändå oddsen och begav oss en eftermiddag upp till området. Tilltagande kastvindar utanför kontoret i Habo gjorde att vi valde bort de stora sjöarna till förmån för de mindre som inte är lika vindutsatta. Bestämde mig tidigt för att pröva med intermediatelinan och ett koppel fjädermyggpuppor. Anders, valde tvärtom ett säkert kort, en sjunktrea i kombination med en vit booby.

Vi prövade på en stund och insåg att tjärnens norr- eller västsida knappast var att satsa på. Inte någon av regnbågarna behagade smaka på våra flugor. Vid östra sidan, där solen legat på sedan ett par timmar skulle det bli betydligt bättre. Anders booby slukades vid upprepade tillfällen, så ofta att jag avbröt försöken med småflugorna. Kastet senare när min ljusa flytstreamer strök botten nappade det genast. Sådär höll det på, ett helt koppel livfulla bågar gjorde eftermiddagen på Åsen riktigt trevlig. Jodå, vi gjorde ytterligare försök med mer ytnära flugor och linor men det gav inget alls.

I samband med veckans kalldagar är det uppenbart att regnbågen, åtminstone vid vårt försök, bäst fångas på djupet. För att de ska röra sig mer ytnära krävs bättre förutsättningar, något som de lokala fiskarna vittnat om. Att temperaturen har stor betydelse märktes tydligt under våra försök. På solsidan hittade vi den aktiva fisken, på skuggsidorna var det tvärtom stendött.

Rapporter från lokala fiskare:

Lennart och Kristina Ottosson (Jönköping):

  • Vi fiskade Enesjön här om dagen men där var det helt omöjlig, ett par känn och något vak. S. Prinsasjön fiskade däremot riktigt bra, med fisk upp till ett par kilo. Bäst fungerade det med sinktipp och flicksländenymfer. Tydligt huggmönster på just oliva flugor, vi prövade andra kombinationer men det gav inget alls, berättar Lennart.

Fredrik Malmkvist (Tidaholm)

  • Det har varit riktigt kallt mot helgen. När jag prövade i S. Prinsasjön och Enesjön var det rätt trögt. Tidigare under veckan fiskade Nordvattnet, södersjöns nordostliga sida, fantastiskt bra. Det är tydligt att den aktiva fisken söker sig till läsidorna, där de även syns vaka. Även längs vindkanterna hittade jag gott om aktiv fisk. Såg en hel del små svarta spindlar och fjädermygg som jag misstänker att fisken åt. Har prövat både med sjunklina och booby, samt flytlina och Black & Peacock, båda metoderna har varit framgångsrika. Helst åker jag ut under sen eftermiddag, efter 17:00, förutsatt att vinden mojnat. Vill även slå ett slag för Sydvattnets södra delar, där det också har varit bra fiske, säger Fredrik.

Sammanfattningsvis kan konstateras att fisket har varit varierande under veckan. Nordanvinden har delvis påverkat, men enligt flera har eftermiddagarna varit bra efter att vinden mojnat. Tänk på att fiska solsidorna, där är fisken uppenbart mer aktiv. Vakaktiviteten har ökat under veckan, uteslutande vid läsidorna och längs vindkanterna.

Vattentemperatur: 4-5 grader.

Kläckningar: sporadiskt med fjädermygg.

Metoder

Sjunklina: pröva ljusa boobys, vit eller grön/vit. Tafslängden kan varieras mellan 0,4-1,0 meter.

Sinktipp: Flicksländenymfer, alternativt olivfärgade streamers.

Flytlina: Black & Peacock, stl. 12 och 14. Fisket sker då på vakande fisk.

Lilla Havsjön: Fortsatt knepig, väderomslaget har gjort fisket svårare igen. Kan dock vara idé att pröva, med sjunklina och booby, längs den norra sidan, utanför flytbryggan eller på platsen mitt emot Smithska udden.

Södra Prinsasjön: Varierande rapporter, stundtals enkelt och bra fiske med sinktipp och flicksländenymfer. Pröva fortsatt fiske längs den östra sidan, samt norra viken.

Enesjön: Trots nyutsatt fisk har det inte riktigt släppt ännu. Några rapporter vittnar om ett stundtals okej sjunklinefiske längs den norra sidan, inte minst i Parkeringsviken och Norrudden.

Sydvattnet: Fiskar enligt rapporter riktigt bra, inte minst i den södra änden. Regnbåge har setts vaka utanför uddarna och även inne i de lugna vikarna.

Nordvattnet: Den sjö på området som just nu är allra hetast. Gott om fisk som när förutsättningarna är rätt visar sig. Uteslutande har jag fått rapporter från den södra sjöänden. Tänk på fågelskyddet kring ön.

Småsjöarna: Här har ingen fisk satts ut ännu, men fisketrycket har varit extremt lågt och därför kan det finnas anledning att pröva. Testa då med djupt presenterade flugor, gärna vita eller olivfärgade. Tänk på att titta vilka sjöar som ingår i vinterkortet.