Väginformation

Det är bitvis lite sämre vägar på Hökensåsområdet. Nordvattenvägens norra del, från infarten mot St. Öjasjön/Göl 39 ner till nordspetsen på Nordvattnet, är fullt farbar men något spårig. Däremot har vi stängt av "bakvägen" på Björnsjön, den sträckningen som går från Kroksjön och väster om Björnsjön. Vi har skyltat upp den avstängda sträckan så att ingen åker in och kör fast. Var noga med att respektera detta, då risken är mycket stor att personbilar kör fast och sätter sig på denna sträckning. Vi återkommer när vägen är farbar igen.