Fisket i våra vatten

Vi går in i höstperiod ordentligt nu, även om temperaturerna håller i sig och vi inte riktigt har fått den ordentliga höstluften med kallare nätter och lite friskare dagstemperaturer, så märker vi att dagsljuset har förändrats. Dagarna blir kortare och färgerna på träden förändras. Med hösten träder vi in i en ny period för fiskeåret och i vanliga fall är denna period en av årets bättre fiskeperioder.

Vi kan konstatera att de senaste årens väder har blivit alltmer extremt. Värmeperioder har gjort att vattennivåerna har sjunkit och helt plötsligt vräker regnen ner under flera månader och detta påverkar naturligtvis miljön i och omkring våra vatten.

Strandzoner har frilagts, vattenväxter har ersatts med landbaserat gräs och även förbuskats. Tidigare insektzoner i sjön har försvunnit och detta påverkar insektslivet. Till viss del försvinner det, men nya områden tas i anspråk. Klara sjöar har även påvisat en alltmer tillväxt av vattenvegetation på grund av att solljus nu exponerar bottnar mer, på grund av lägre vattennivåer. Källflöden ändrats på grund av ändrade vattennivåer och vattenpelaren på Åsen är grunden för hur trycket fungerar ut i sjöarnas källflöden. Allt detta sammantaget gör att mycket av mönster som vi tidigare tagit för givet är något förändrade. Platser som vi tidigare tagit för givna försvinner och nya uppstår. Insektslivets förändring leder till ändrat beteende i födosök för fisken.

Stora förändringar i vädret påverkar också fisket. Extremvärme försätter fisken i en viss status anpassat för värmen, regn och extrema avrinningar innebär utfällningar som påverkar vattenbalansen och detta påverkar också fisken. Detta är överlevnadsstrategier och helt naturligt, men vi ser ett något förändrat beteende hos fisken. Den slutar inte äta, men den äter på ett annat sätt. Dessa förändringar märker vi som fiskare av och därför är det extra viktigt att vi anpassar våra metoder efter de förutsättningar som nu råder. Att vi förlänger tafsar vid bottenmete så att de inte ligger helt inbäddade i bottenvegetationen, utan att vi har tafslängder på 1,2 – 1,5 meter så att PowerBaiten fiskar fritt. Att flugfiskaren anpassar flugval efter det verkliga insektslivet, eller prövar nya metoder och platser för att finna fisken. Att spinnfiskaren fiskar mer varierat på olika djup och tänker på att byta platser och alternerar invevningshastigheten.

Vi på Hökensås Sportfiske kan inget annat göra än att fortsätta verka för att möjligheterna för ett bra sportfiske råder. Vi har helikopterkalkat sjöarna under sensommaren, för att bibehålla och stabilisera PH-balansen i våra sjöar. Vi fortsätter att sätta ut fisk i våra vatten varje vecka för att bibehålla bra nivåer med fisk i sjöar och vattendrag. Vi har en policy att vi sätter ut 1.2 kg fisk för varje sålt fiskekort vilket innebär att det sätts ut någonstans mellan 500 kg och 1 ton fisk i sjöarna på Hökensås, i veckan…

Vi vill inget annat än att våra gäster får en fin upplevelse i en vacker miljö och att man får med sig en fin fångst hem om man så önskar. Vi kan glädjande nog se att våra vatten har återhämtat sig enormt bra och att vattennivåerna har höjts rejält på grund av allt regnande. Även om detta har påverkat fisket i många stycken och stundtals gjort fisket lite trögare, är återhämtningen av vattennivåerna en förutsättning för att fisket i fortsättningen fungerar och att naturen åter hittar en balans som vi känner igen.

Nu ser vi fram emot hösten fiske och glädjande nog ser vi redan att fisket börjar släppa och att fina fiskar rapporteras in av glada fiskare. Vi ser fram emot denna period och hoppas på riktigt skitfiske vid våra vatten.