Kräftfiske i Baltak

Från och med den 2/8 kommer det att under kvällstid förekomma kräftfiske på vissa ställen på Baltaksträckan. Det är markägarna som utnyttjar din rätt till kräftfiske och de har lovat att försöka lägga sina burar på ett sådant sätt att det stör våra flugfiskande gäster minimalt. Vi hoppas på överseende från både fiskare och markägare, och att bådas intressen går att förena på bästa sätt.