Lägesrapport v.4

Vi vill informera om att det råder mycket begränsad framkomlighet ute på Hökensåsområdet. För en tid sedan föll det upp till 65 cm tung blötsnö vilket dels gör att det fortfarande är svårt att ta sig ut i området då vägarna till stor del är oplogade, dels att vissa områden drabbades extremt hårt av att snötyngden fällde träd och bröt av trädtoppar. Skogsägarna har nu börjat att överblicka effekterna och kan konstatera stora skogsskador i området. För vår del innebär det att många stickvägar in till sjöarna inte bara är ofarbara på grund av snö, utan att det ligger många träd tvärs över vägarna. Sedan kommer det att ta en tid innan vi lyckats få bort alla träd som ligger fällda runt sjöarna och ut över isarna. Vi kommer att återkomma med rapporter med hur röjningsarbetet framskrider. 

Isläget är mycket varierande. Det milda vädret gjorde att isarna blev mycket osäkra och att de började släppa en halvmeter längs strandlinjen på grund av stigande vattennivåer. Vi har fortfarande mildgrader under dagarna, men väldigt kalla nätter. Isarna "nyper till" under nätterna, men då mildvädret snabbt påverkar dem så innebär det att isarna är extremt varierande och vi uppmanar till stor försiktighet och att alla som planerar ett isfiske använder flytoverall och isdubbar, samt att man aldrig ger sig ut ensam på isarna. Vi har plogat lilla infarten till L. Havssjön och stickvägen in till Sänksjön. Väglaget är ändå svårt beroende på den kristalliserade snön, men de som väljer att åka ut avgör själva om de anser att det är farbart.

I Baltak är vattennivån extremt hög. Man pratar om det högsta vattenläget i januari på trettio år! Smältvattnet gör naturligtvis fisket trögt och att fisken till stor del söker sig till andra ståndplatser än normalt. Fiske på lugnflyten med sjunklina och stora färgglada streamers har varit ett framgångsrecept och även tunga nymfer som kommer ner i djuphålorna har varit ett bra val. 

Vi bjuder på en bild från Göl 39 som får illustrera "trädläget" på "Åsen".