Lägesrapport inför helgen 25/11

Vi vill kort informera om att vi fortfarande har vinter uppe på Hökensås. Vi har plogat lilla vägen ner till Lilla Havssjön och vägen in till Sänksjön och i skrivande stund är båda dessa sjöar öppna. Vi har rapporter om att det ligger is på vissa sjöar, bland annat är Prinsasjön isbelagd och vissa andra sjöar har lite is invid kanterna. Tjärnar som Göl 39 , vita tjärn och Tjärn 59 är öppna och så länge vädret håller sig med mildgrader kommer de att förbli öppna under helgen. Även om det finns öppet vatten att fiska i så är det väglaget som är problemet och det är lite upp till vilken typ av bil man har för att klara av att komma fram. Det går alltså utmärkt att fiska i många sjöar, men tänk på att det är vinter och att vägarna är därefter. Fisket har varit bra under veckan och det är utpräglade huggperioder då mycket händer. Håll igång grejorna i vattnet och hamnar man i en huggperiod kan man under en period komma i kontakt med fisken och uppleva riktigt bra fiske. 

I Baltak stiger vattnet ganska rejält efter det senaste snöfallet och de efterföljande avsmältningen. förutom att vattnet stiger är temperaturen låg då mycket smältvatten nu går ner i ån. Fisket är ändå riktigt bra och det är framförallt på lugnflyten som fisken samlas och kör man en streamer med sjunklina i åns lugnare partier finns stora chanser till riktigt bra fiske.