Klingberg rapporterar

Blandade framgångar

Den gångna veckan i områdets sjöar har bjudit på blandade framgångar. Förra helgen fiskade jag tillsammans med några vänner i en av tjärnarna. Vi hade hoppats på ett förhållandevis enkelt fiske där framgångarna skulle ha varvats med korvgrillning och fiskesnack. Men den förväntade vakfesten uteblev och de framgångar vi hade kom i huvudsak med hjälp av sjunklinor och boobys. Eftersom tjärnarna är populära vet jag att de också innehåller gott om fisk. Dock var nästan all fisk vi fångade gammal, inte någon av dem var nyinsatt.

Samma fenomen har hörts från flera hålla. Fisket har efter helgen och vidare in i veckan varit ganska hyfsat, men flerparten av den fisk som fångats har varit gammal. Anledningen till varför den äldre, annars så försiktiga fisken nu plötsligt börjat nappa går bara att sia om. En orsak, gissning från min sida, skulle kunna vara att vi nu har en höstskiftning. Med det menas att det nedkylda ytvattnet sjunker ner till botten och tvingar upp det gamla bottenvattnet upp mot ytan. Men senaste tidens ljumna dagar kan ha orsakat att processen har stannat upp vilket medför att ytvattnet nu är mycket behagligt och syrerikt. Många av de äldre fiskar som har fångats har nämligen fångats med intermediatelinor en meter under vattenytan. Något som annars inte sker i samma omfattning.

För egen del har det hunnits med ett par intressanta fisketurer under veckan. Mest framgångsrikt var nog besöket i Lilla havsjön under tisdagen. Västliga vindar gjorde att Brantsidan låg spegelblank, med kraftiga lövsamlingar samlade längs hela kanten. Märkligt nog syntes få fiskar vaka där, men det har de gjort senare under veckan. När inga fiskar synts till och klockan närmade sig sexsnåret gick jag över till Stora vassviken. Det är ganska märkligt hur tidsbundet fisket är där nu. Mellan klockan sex och halvsju hade jag en dragning i Igeln. Mellan klockan halvsju och tio i sju fångade jag två rejäla bumlingar upp till 3,5 kilo och tappade två. Dessutom genererade den heta halvtimmen ytterligare två hugg. Jag kan knappast tänka mig någon annan plats på området som är lika säker som Vassviken är under den tiden just nu.

Bland övriga sjöar har det inkommit flera intressanta rapporter om ett framgångsrikt torrflugefiske i Södra Prinssjön. Fiskar som tidigare haft siktet inställt på dammsländor har under perioder fortsatt vaka under tidiga morgnar och sena kvällar efter fjädermygg och landinsekter. Två lyckliga fiskare från Skåne hade bland annat ett otroligt fiske med svarta skalbaggar under ett tidigt morgonpass längs den den norra sidan. Även Nordvattnet har genererat fina fisken under veckan. Dock är den stora sjön vindkänslig vilket försvårar kastmöjligheterna för många. Den södra viken har rapporterats som särskilt intressant vid fiske med intermediatelinor och svarta streamers. Likaså har den sydvästra sidan stundtals bjudit på ett bra torrflugefiske. Det har emellertid inte synts till särskilt mycket vakande fisk, men trots det har ändå fisken gärna stigit till stora torrflugor. Stora oktobernattsländor syns emellanåt röra sig över vattnet, vilket gör att en Streaking Caddis fungerar fint. Missa inte möjligheten längst upp längs den östra sidan av sjön, från mellanparkeringen. Även där har en aktivt fiskad hjorthårsnattslända varit framgångsrik trots svår blåst.

En bekant berättade om ett fortsatt spännande kvällsfiske i Sänksjön. Under sena kvällar syns emellanåt gott om vakande fisk i den västra viken, utanför Sandudden. Det har uteslutande rört sig om regnbåge men så snart ytvattnet kyls av ytterligare kommer även rödingen in för patrull.

Avslutningsvis vill jag också passa på att slå ett slag för Sydvattnets södra delar. Viken utanför bäckmynningen kan vara knepig. Men det finns några platser att kasta ifrån och nu, så här års, samlas det gott om fisk där inne. Tycker du att det är trångt om plats vid de övriga sjöarna, ta då chansen att undersöka Sydvattnets sydända. Har du inte varit där tidigare kommer du att häpnas över de vackra omgivningarna och de fantastiska fiskemöjligheterna som finns där!

Skitfiske// Johan Klingberg