Öringen fredad 1/10-30/11

Vi vill upplysa alla våra gäster om att öringens fredningsperiod inträder nu på lördag 1/10. Det innebär att all öring i Baltak och i gul zon i Edsån måste returneras vid eventuell fångst. Blå zon i Edsån är helt avstängd under fredningsperioden och inget fiske få ske på sträckan under perioden 1/10-30/11.