Johan Klingberg rapporterar

Vi har förmånen att få in rapporter från Johan Klingberg då han har fiskat i våra vatten och vi kommer med jämna mellanrum publicera Johans rapporter på vår hemsida. Idag bjuder vi på en beskrivning från ett flertal av de röda sjöarna, samt en Baltakrapport. Håll tillgodo och ta till er av Johans tips och trix.

 

Brev från Johan Klingberg- v.36

Fortsatt sommarfiske

Efter ett par veckors semester i den spanska sommarhettan, var längtan stor att återigen blöta flugan i någon av Hökensås sjöar. I början av veckan blev det äntligen dags och eftersom den fjärde september brukar vara startskottet för Lilla havsjöns tidiga höstfiske, kändes valet självklart. Efter en stunds velande mellan västra och östra sidan, stod vi snart vid Stora vassviken. 

Den ännu tidiga kvällen visade ingen större insektsaktivitet, annat än några enstaka nattsländor av mellanstorlek. Vassviken är fortsatt påverkad av en hög vattentemperatur, strax under 20 grader. Därför fortsatte vi vidare för att pröva Sommarudden, där intilliggande djup normalt bjuder på ett bra sommarfiske. Genast möttes vi att sporadiskt patrullerande regnbågar mitt ute i sjön, några av dem strök förbi udden inom kastavstånd. Fisket blev emellertid svårt, fisken rörde sig snabbt mellan vaken och det var svårt att förutse plats och riktning att placera flugan. Vi fiskade av udden under ett par timmar, ett hugg kände vi på en Buse som fiskades en meter under vattenytan. Längs andra sidan och vidare ut mot Smithska udden syntes betydligt fler aktivt vakande fiskar fram tills sen skymning. 

Sista timmen prövade vi med svarta och orangefärgade Skinnremsor inne i Stora vassviken, men inte någon fisk visade intresse. Olika hemtagningshastigheter prövades, från väldigt snabbt till extremt långsamt. Ett tydligt tecken på att regnbågarna i sjön ännu inte börjat söka sig in mot grundvikarna. Under kvällen syntes allt fler nattsländehanar svärma längs strandzonerna, men eftersom dessa sällan går ner på vattenytan gick aldrig fisken igång på dem. 

Nästa vecka tänker vi pröva Enesjön under tidig morgon, enligt säker källa har gryningsfisket där varit riktigt bra under de senaste veckorna. 

I övrigt då? Några fiskare jag tala med har vittnat om ett fint flugfiske i Prinssjöarna och i Enesjön. Den senare av de två sjöarna har levererat väl genom bottennära fiske, där såväl Flytbaggar och vita Boobys varit framgångsrika. I Prinssjöarna är boobyfisket för närvarande svårt på grund av tät bottenvegetation. Däremot har flytlina i kombination med en stor svart igel varit ett säkert kort. 

Några andra vänner har under veckan också fiskat i Tidan Baltak. Glädjande kan konstateras att säsongens hittills fina torrflugefiske under sena kvällar fortsatt håller i sig. Än så länge är det nattsländorna som styr valet av torrflugor, men det lär inte dröja många veckor förrän fjädermygg, smala bäcksländor och dagsländor kommer att dominera flugvalen. Även nymffisket har levererat flera fina fångster, bland annat en rejäl regnbåge på 4,1 kilo i Ruinpoolen.

Skitfiske// Johan Klingberg