Svaga isar

Vi vill varna för mycket svaga isar i området och i vissa fall har isen försvunnit på delar av sjöarna. Regn i kombination med kraftig blåst innebär att isarna snabbt nöts ner och vi avråder bestämt från att isfiska under rådande läge. Vi återkommer med uppgradering löpande. Baltak är fullt fiskbart och vi har fått viss återkoppling om lyckat fiske för några av våra tappra gäster. Inrikta er på låga vattentemperaturer och att fisken står på lite andra ställen än normalt, men sjunklina på djupa och lugnflytande partier med en streamer på tafsen, har levererat överraskningar.