Information V.01

Då har det nya året hoppat igång och vinterkylan fick ge vika för varmare väder. Det gör att isarna har försämrats ordentligt och just nu finns stora risker att beträda isarna. Vår rekommendation är att avvakta tills kylan har kommit tillbaka och att isarna återigen börjar att bygga på. Fisket i Baltak har visat sig fungera bra under den mildare perioden. Några tiondelar upp i vattentemperatur gör att aktiviteten ökar något och vintertröga fiskar har något längre huggperiod under de varmare dagarna.

I Edsån har Sätra bruk förtillfället stängt turbinerna, vilket gör att vattnet i å-systemet blir mer stillastående och när kylan kommer tillbaka kommer det innebära att mer av ån kommer att bli isbelagd. Avvakta därför en tid med att planera in ett flugfiske i Edsån, för när turbinerna stänger och vattnet blir mer stillastående blir flugfisket i de kvoterade zonerna svårare. Se därför istället fram mot en kommande vårsäsong då förutsättningarna blir rättvisa och bättre.

Vi återkommer snart med mer uppdateringar.