Idag 10/9 kalkas Hökensås

Då har vi fått ett meddelande från de som håller i helikopterkalkningen att det blir idag fredag 10/9 som kalkningen kommer att äga rum. Det innebär att viss störning kommer att upplevas då helikoptertrafiken går över området under hela dagen. Alla sjöar (förutom Strandgölen, Batstasjön och Kvigsjön vilka kommer att kalkas senare under året) kommer att helikopterkalkas och det innebär överflygning och kalkning i anslutning till våra fiskeplatser. Det är inget lättflyende kalkmjöl, utan ett granulat som snabbt sjunker ner i vattnet och inte dammar i luften vilket innebär att det framförallt är ljudnivåerna vid sjön som blir obehagliga vid själva kalkningen. Allt båtfiske och flytringsfiske tas bort under hela dagen och är inte tillåtet p.g.a. direkt fara vid kalkningen. I morgon lördag är allt tillbaka till det normala igen, men kalkningen är ett måste för att hålla bra PH-värde i sjöarna och med det ett fungerande insekts- och djurliv i området. 

Tags: