Sommarpriser i Baltak från 29/3

Våren är här och med det börjar vi sommarsäsongen i Baltak. Från och med måndag 29/3 gäller sommarpriser med vardagskort, eftermiddagskort och helgkort. Då sommarpriser gäller råder också full isättning av fisk i ån.