Vintern kom tillbaka

 Vi har haft en kallare period under ett par dagar och prognosen säger att det kommer att vara kallt ytterligare ett par veckor fram i tiden. Vi ser därför att isarna har förbättrats men fortfarande finns stora variationer så största försiktighet och säkerhetsutrustning som flytoverall och isdubbar är ett måste. Sjöarnas nordsidor är mycket osäkra då dagsmejan gör att strandzonen värms upp. Skuggsidor är generellt särare och pika isen hela tiden om du bestämmer dig för att pröva att nå ut till fiskeplatser. Var heller aldrig ensam på isen, utan se till att det alltid finns hjälp att tillgå om det värsta skulle hända. Vid minsta osäkerhet avråder vi från allt isfiske och all isfiske sker på egen risk. 

I Baltak är det fortfarande högt och mycket kallt vatten. Vadning kan vara rent livsfarligt då mycket is flyter med i ån och kan träffa utvadade fiskare.