Viktig information!

Vi upplever en enorm ökning av sopor i området och tyvärr är nedskräpningen omfattande vid våra vatten. Vi ser även en ökning av att besökare eldar med ved i eldstäder och även direkt på backen. Att elda är inte bara ett brott mot reservatsreglerna, utan riskerar även att orsaka en skogsbrand med förödande konsekvenser. Därför vill vi rikta en skarp uppmaning till alla som besöker vårt område, fiskare eller fritidsflanörer, att respektera eldningsförbudet och att ni hjälper till att ta med era sopor hem från området. Vi tömmer soptunnorna ett par gånger i veckan, men det räcker inte på långa vägar. Att då ställa en full soppåse vid sidan av en full soptunna är helt förkastligt. Vilda djur sliter söner påsen och sprider innehållet runt om i skog, mark och vatten. Vi ber alla till egenansvar och att ni påminner varandra om att hjälpa till med renhållning och eldsäkerheten. Kolgrillning i våra fasta grillar är fortfarande tillåten, men den som tänder grillen är personligen ansvarig och måste släcka grillkolen med att dränka hela kolbädden ordentligt med vatten. Om det är blåser är det ytterst olämpligt att även tända en kolgrill, då ett enkelt gnistregn kan starta en skogsbrand med oöverskådlig omfattning. Engångsgrillar är förbjudna i hela naturreservatet.

Tags: