Uppstarten kl 06.00 27/4

Vi kommer att starta säsongen som vanligt kl. 06.00 lördagen 27/4, men med skillnaden att vi INTE kommer att använda ett startskott som brukligt. Det råder eldningsförbud och i det även ett förbud att använda pyrotekniska smällare. Därför kan vi inte använda startskottet detta år, utan vi kommer att använda biltutor runt om i området för att ge signal om att fisket kan börja. 

Vi vill även återigen betona att det råder eldningsförbud i Västra Götaland och i Småland och att alla är ytterst försiktiga med allt som på minsta sätt kan orsaka brand i skog och mark. Det är oerhört torrt i anslutning till våra sjöar och faran är överhängande om man är vårdslös och oaktsam. 

Vi vill ändå hoppas på en trevlig uppstarsdag och önskar alla gäster välkomna!

Tags: