Isarna börjar släppa

Vi vill inleda med att vara tydliga med att det fortfarande finns ganska mycket is kvar i området, men det börjar släppa på sina håll. Det är framför allt på nord- och östsidorna som solen kommit åt där isarna släpper, men på skuggsidorna är det fortfarande en bit kvar. Vi har varit ute på området och kan rapportera följande:

Havsjön ca 30% öppet vatten
St. Grubben ca 50% öppet
L. Grubben 0% öppet
Sänksjön 0% öppet
Stora Prinsen mellan 30-50% öppet
Strandgölen ca 50% öppet
Sydvattnet ca 20% öppet
Nordvattnet ca 30% öppet
Enesjön 50-70% öppet
Öjasjön 0% öppet
Göl 39 0% öppet
Skinnaregölen 0% öppet
Kroksjön 30-50% öppet
Björnsjön ca 10% öppet
Ibbesjön ca 50% öppet
Rödsjön ca 80% öppet

För vissa räcker det med att veta att det finns lite öppet vatten, för att plocka fram fiskegrejerna och komma upp och fiska, men för andra kan besvikelsen bli stor om man upptäcker att det inte går att fiska överallt. Vi räknar med att isarna försvinner allt mer under helgen och att vi snart har helt öppet vatten. Vi vill även informera om att vägarna i området är ganska dåliga på grund av tjälskador. Kör försiktigt, annars tar bilarna stryk.

Vi återkommer löpande med mer rapporter.

Vi vill fresta med en bild av en "Hökensås-stammis", Stefan Wahnland, som trots is kvar i Strandgölen haft ett fantastiskt vårfiske och tampats med fantastiskt fina förvildade regnbågar.

 

Tags: