Isläget 18/2

Efter en längre tids mildväder börjar det släppa i kanterna på sjöarnas norr- och västsidor. Isen är fortfarande relativt tjock ett stycke ut, men då mycket vatten har börjat rinna ut i sjöarna har vattennivåerna ökat. Detta gör att sjökanterna blir allt mer isfria och det är vanskligt att ta sig ut. Vattnet i sjöarna börja även att cirkulera och det innebär att isarnas tjocklek varier, och det i kombination att de "ruttnar" rejält i mildvädret och vårblåsten. gör att det kan vara riktigt vanskligt att beträda isarna.

Med detta vill vi uppmana till största försiktighet och att ni alltid har säkerheten i hand om ni väljer att köpa ett fiskekort.