Vinterväder

Det har fallit ordentligt med snö i området och det råder nu full vinter på Hökensås. Vi har plogat upp några vägar så att det går att komma ner till vissa sjöar och vi kommer att försöka att hålla dessa vägar öppna så länge vi klarar av det. De vägar som är plogade är: lilla vägen till L. Havsjön (norra parkeringen), stickvägen in till Sänksjön, Nordvattenvägen ner förbi St. Öjasjön och Göl 39 vidare ner till parkeringen mellan Nord- och Sydvattnet, samt vägen ner till Prinsasjön med anslutning från Nordvattenvägen-Kvarkavägen. Vi vill göra alla uppmärksamma på att det är vintervägar och allt kan vara avgörande vilken typ av bil man har. Med fyrhjulsdrift ska det nog inte vara några problem, men vi vill ändå upplysa om att det är föraren själv som får avgöra lämpligheten i att ge sig ut i området. 

Vi vill återigen upplysa om att alla tänker på säkerheten när ni ska beträda isarna!

Tags: