Höstfärger!


Vi har fantastiska höstfärger vid våra vatten nu. Alltifrån grönt till gult till brandorange och nästan rött. Vackert. En hel del löv har nu dessutom börjat falla ned på både mark och i vatten. Något som ger fantastiska vandringar på åsens vandringsleder och på stigarna vid sjöarna med färgrika löv att gå på och fiska omkring. Ty det är ju just bland nedfallna löv på vattenytan många landinsekter också hamnar.Vi har gäster som fått upp fiskar som visat sig haft gott om svarta skalbaggar i magarna. Det kanske kan vara ett gott tips för den som flugfiskar. Det kläcker även flera nattsländearter än. Vid en liten kort miniinventering vid Enesjön häromdagen hittade vår personal i alla fall 3 olika nattsländearter, så än händer det en hel del i kläckningsväg.
Metarna metar med fördel med mask så här års, nu när det är perfekta vattentemperaturer rör sig fiskarna aktivt och en rörlig mask lockar sannolikt de flesta fiskar, trots allt. Spinnfiskarna som haft bäst utdelning under veckan har spinnfiskat med vanliga Toby-drag (samt liknande) i kopparfärger.

Foto: vybild under onsdagen från Lille Havsjöns västra sida.
Publicerat: 2018-10-17