Kräftfiske i Baltak 8/8, 15/8, 22/8 och 29/8

Kräftfiske kommer att äga rum i zon 2 under onsdagen den 8/8 från klockan 17:00. Detsamma gäller för datumen 15/8 (zon 4), 22/8 (zon 2) och 29/8 (zon 4). Allt kräftfiske påbörjas kl. 17:00 och pågår fram till 08:00 dagen därpå. Kräftfiskare har rätt att placera ut kräftburar och kräfthåvar i den aktuella zonen under aktuell dag, vilket kommer att inskränka möjligheten till flugfiske i just den zonen under pågående kräftfiske.