Högsommarfiske råder!

Den varma perioden har gjort att det råder ett högsommarfiske redan i början av juni. Detta är en ovanlig situation och väderläget har varit extremt under hela säsongen, med en kall vår och is långt in i april, sedan en värmebölja som har pågått i drygt en månad. Detta gör att fisken påverkas mycket och uppträder utifrån rådande situation. Den snabba temperaturökningen att det gick från islossning till badtemperatur på bara ett par veckor, och sedan ett ihållande högtryck med gassande sol och temperaturer på mellan 25-30 grader, gör att fisket är annorlunda i år. Fisken är inte ytaktiv lika mycket i denna gassande sol och i dessa vattentemperaturer, utan den söker skydd i djupare och kallare partier av sjön. Under dagarna är det därför trögare än normalt och man måste söka fisken djupt och framförallt fiska under kvällar, nätter och tidiga morgnar. Full fiskisättning råder i våra vatten, men många upplever att fisket är trögt och därmed kommer tvivlet, men vi kan försäkra att det finns fisk i sjöarna och att det gäller att välja fiskemetod efter rådande situation. Sök fisken djupt och har man möjlighet, vänd på dygnet och fiska som om det vore den varmaste perioden i augusti.

I Baltak är det fördel att söka sig till de djupare partierna och att i forsarna leta upp djuphålor. Att smyga ner en husmask eller frisimmande/driftande nattsländelarv är ett tips som kan ge ruskigt bra utdelning. Även i Baltak gäller det att fiska som under den värsta högsommaren. Vattnet är lågt och klart vilket ställer höga krav på fiskaren, samtidigt som vattentemperaturen är närmare 20 grader. Det gör att fisket är trögt stundtals, men sök aktivt hela tiden. Fisken finns där och den äter relativt konstant. Observera att det inte är tillåtet att fiska i Baltak mellan 24.00 och 06.00, men morgnar och kvällar är givetvis timmar som ger bättre förutsättningar.

Observera att vi avråder från C&R när vattentemperaturerna är som de är. Vi noterar fångstrapporter med C&R, men vi vill vara tydliga med att det är inget bra förfarande under rådande temperaturer. Vi vill trycka på de fisketiska regler som Sportfiskarna står för, och de står även Hökensås Sportfiske för. Fisk som drillas under dessa vattentemperaturer drar på sig en stor mjölksyreskuld och med låg syresättning är det många fiskar som inte klarar en återutsättning, även om de verkar "pigga" efter att de glidit ur handen tillbaka ner i vattnet. Vi måste förstå att vi stressar fisken enormt med en drillning, hur kort och korrekt den än må vara, och under rådande förutsättningar är det direkt olämpligt med C&R. Hjälp oss att visa upp den fiskeetik som man bör under denna period på året. Ta med en regnbåge hem, marinera och skär i kotletter för att sedan lägga på grillen hemma. Ta tillvara på helhetsupplevelsen i stället och hantera våra fiskar med den respekt som krävs när vi har med levande djur att göra. Att ta med fisk hem är inget att skämmas för, utan en möjlighet som vi står för och rekommenderar!

Skitfiske!