Insektslivet i våra vatten just nu

Det är nu full fart på insektslivet både på åsen och i vår åsträcka vid Baltak.

I sjöarna har vi igång sjösandsländor i Lille Havsjön, Store Grubben, Enesjön och Abborragölen med säkerhet. Det är även vassländor, nattsländor, flicksländor, trollsländor och annat igång i de flesta andra sjöarna. 

I ån har nu åsandsländorna kommit igång och just danica-fisket lockar förstås många. Även de gula forssländorna är igång och just det fisket är ju rogivande med stora gula torrflugor i strömpartierna. 

Vattentemperaturerna i sjöarna är dessvärre höga och vi hoppas på regn och lite vind som kan sänka temperaturerna framöver. I ån ser det dock betydligt bättre ut. 

Fisk sätts som vanligt varje vecka i alla våra vatten under sommarsäsongen och det är med andra ord trots värmen fullt möjligt att få med sig en grann fisk hem. 

Publicerat: 2018-05-22