Kom ihåg fågelskyddsområdena på åsen!


Hökensås Sportfiskes 'Uppstartsdag' inför sommarsäsongen (det som förr kallades för 'Premiären') sker imorgon lördag 28/4.

Det innebär att från och med imorgon kommer det att vara högsäsong på Hökensås Naturreservatsområde med glada fiskare från när och fjärran gästandes vid våra vatten.

Eftersom vi i personalen inte bara gillar att fiska på Hökensås utan även bryr oss om djur och natur så har vi som vanligt satt upp skyltar och dylikt inför folkanstormningen. Bojarna som markerar förbudsområdet till förmån för fåglarnas häckning i Nordvattnet är nu utrodda och isläppta. Dessa sätter vi ut för att markera var man får flytringsfiska samt ro med båt och det gagnar storskrake, storlom samt andra fåglar och övrigt djurliv.Fasta fågelskyddsområden finns i Enesjön, Store Öjasjön och Nordvattnet. Det händer även att vi gör tillfälliga förbudsområden i andra sjöar beroende på vart vissa fåglar väljer att häcka för året. Det kan innebära att vi till exempel gör skyddsavspärrning för svarthakedoppingreden i Prinsasjöarna och i Björnsjön. Det är viktigt att vi alla samsas om vattnet och respekterar djurlivet. Tänk på fiske för nära bon kan störa honorna som ruvar. Det gäller även när man vadar och vågor från vadningen sköljer över de reden som ligger i vattnet (gäller särskilt svarthakedoppingens reden som ofta placeras på små gungflyn). 

Vi önskar alla våra gäster välkomna och att Uppstartshelgen, samt Valborgsfisket, blir bra.

Publicerat: 2018-04-27


Tags: