Vintern kom tillbaka

Efter en kortare vårperiod trodde vi ett tag på en stundande vår, men verkligheten kom ikapp oss. Det ligger fortfarande ganska mycket snö kvar på området vilket gör att det är begränsad tillgänglighet till sjöarna. Vägarna ner till L. Havsjön är plogade men den milda perioden har gjort att de är ganska isbelagda efter att kylan kom tillbaka. Framkomligheten är därför beroende på typ av fordon och vana att köra i den typen av väglag. Annars är Strömbäcksvägen plogad och farbar, vilket gör att det går att parkera längs vägen och sedan gå ner till Sänksjön. Det är svårt att komma in till stickvägarna, i den mån snödjupet tillåter det, på grund av den hårda isvall som bildats efter plogning. 

I Baltak finns öppna strömsträckor, men i lugnflyten ligger isen fortfarande. Det finns alltså möjligheter till fiske, men självklart påverkas fiskens huggvilja av det kalla vattnet. Smältvattnet i kombination med ökad kyla igen, gör att fisket blir trögt. Vi kommer därför att skjuta på införande av sommarkorten för säsongen. Vi kommer att ha kvar vinterpriser så länge kylan håller i sig och under påsken kommer därför vinterpriset att vara kvar. Vi återkommer efter påskhelgerna med ny information om datum när sommarkorten drar igång, men det är vädret som får avgöra detta.

I Tiveden är det inga problem att komma åt sjöarna Bergsjön, Kvarnsjön och Hanesjön. Dessa tre sjöar ligger i direkt anslutning till plogade genomfartsvägar, vilket gör att man kan komma åt att isfiska i dessa sjöar. I de övriga sjöarna kan det vara svårare beroende på att de ligger lite längre från de större plogade vägarna och att det därför kan vara svårare att ta sig in till dem med bil.