Inför helgen v.10

Det har kommit mycket snö i området och det är inte plogat ut till alla sjöar. Mycket är beroende av vad man har för typ av fordon och det kan vara avgörande för framkomligheten. Lilla vägen till L. Havsjön har plogats och om man parkerar längs med Strömbäcksvägen kan man ganska enkelt gå ner till Sänksjön. Det har traktorplogats ner till Ibbesjön, men vägen blir väldigt "mosig" vilket gör att framkomligheten ändå är begränsad. Isarna är överlag säkra, men det har redan börjat att bli lite svagare isar vid vissa kanter. Isen stöper ganska snabbt och den blir mosig, och det blir väldigt mycket vatten som blandas till en snösörja uppe på isarna. Väljer man att isfiska på våra sjöar så ber vi att alla iakttar största försiktighet och aldrig förutsätter att alla isar är säkra, utan det kan vara stora variationer som kan vara förrädiska.

Vi har butiken öppen 08.00-12.00 under helgen, så alla som vill komma in och få lite tips är välkomna in!

Tags: