Styrelsen

Styrelse: 

Bengt-Åke Svensson, ordförande 
Christer Eliasson
Ove Conradsson
Klara Börjesson Ahlqvist
Bengt Larsson
Per Karlsson, Vd
Mårten Fredriksson, sekr