Personal Sportfisket

Mårten Fredriksson

Mårten är platschef och ansvarar för sportfiskeverksamheten i företaget. Mårten ansvarar även för marknadsföring och kontorsverksamhet och har många kopplingar ut mot företag, kommuner och andra organisationer och myndigheter.

Marcus Hermansson-Thorvald

Marcus arbetar som butikschef på sportfiskecentret. Förutom full koll på butikens alla artiklar, guidar Marcus även gäster såväl på Hökensås som i Baltak. Marcus är även en duktig flugbindare och kan ge tips och trix om allt som har med fiske på "åsen" att göra. 

Martin Ångnell

Martin är en hängiven flugfiskare och en flugbindare av rang. Martin arbetar framför allt i butiken, med guidningar och kastutbildning. Martin har under många år varit en av kursledarna på Hökensås och ansvarar för kursverksamheten på Hökensås.  

Sylve Berntsen

Sylve är en mycket duktig breddfiskare och kan Hökensås på sina fem fingrar. Sylve är personen som kan svara upp på allt rörande flugfiske, spinnfiske och mete. Sylve arbetar i huvudsak i butiken, men guidar även då och då.  

Tobias Lindgren

Tobias arbetar under sommarsäsong på sportfisket, och då framför allt i butiken, men guidar även våra gäster vid sjöarna. Tobias arbetar, förutom på sportfisket, under övrig tid på Källefalls fiskeodling.  

Björn Nordvall

Björn arbetar med städning och röjning ute på Hökensåsområdet och ser till att det är rent och snyggt vid våra sjöar. 

Kjell-Åke Hagenvind

Kjell-Åke arbetar ett par dagar i veckan på sportfisket, framför allt med städning av området, men även med underhåll och med reparationer. Övrig tid arbetar Kjell-Åke på Baltaks fiskodling.