Personal Källefall

Per Karlsson

Per är VD för Hökensås Sportfiske AB och odlingsansvarig på företaget. Per har sin arbetsplats på Källefalls fiskodling och har, förutom VD-uppdrag, mycket att göra med den dagliga verksamheten på Källefall.

 

Johan Rudmarker

Johan arbetar på fiskodlingen och kör fisktransporter framför allt upp till sjöarna på Hökensås.