Stor vasslända nymf

Krok:                 våt stl 14

Tråd:                 svart

Stjärt:               fibrer från Bronze Mallard

Bakkropp:        brunspräcklig kalkon

Ribb:                 grå struts och koppartråd

Vingsäck:          brunspräcklig kalkon

Thorax:             brunspräcklig kalkon

Hackel:             mörk dun höna

Det som karakteriserar vassländans nymf är de kraftiga gälarna på bakkroppen och de långa stjärtfibrerna. Detta har jag valt att imitera lite extra. Vill man binda en enklare nymf så funkar en mörkbrun eller svart fasanstjärtsnymf.

 

Bild 1 1

Bild 1
Fäst in tråden och klipp ut en bunt bronze mallard. Ta fibrerna längst upp på fjädern, där de har den tydligaste markeringen och är lite mer spänstiga. Bind in dem som stjärt, ca en kroklängd, och bind fast utmed krokskaftet.

 

 Bild 2 2
Bild 2
Välj ut ett strutsherl, klipp av en sektion kalkonfibrer och en bit koppartråd. För att inte göra bakkroppen för tjock så fäster vi in alla materialen på en gång. Fäst in utmed krokskaftet bak till stjärten.

 

 Bild 3 3
Bild 3
Linda kalkonfibrerna fram till lite mer än halva skaftet. Fäst in men klipp inte av överflödet.

 

 Bild 4 4
Bild 4
Linda sedan strutsherlet som en tät ribb över bakkroppen och fäst in. Klipp bort överflödet av herlet.

 

Bild 5 5
Bild 5
För att stärka och säkra det sköra herlet lindar vi nu koppartråden åt motsatt håll över herlet. Bind fast och klipp av överflödet.

 

Bild 6 6
Bild 6
Vik bak ändarna av kalkonfibrerna och bind ner precis framför bakkroppen.

 

 Bild 7 7
Bild 7
Klipp av ännu en sektion kalkonfibrer och linda en thorax på nymfen. Se till att den blir något tjockare än bakkroppen. Fäst in och klipp av överflödet.

 

Bild 8 8
Bild 8
Välj ut ett hönshackel med fibrer som är något kortare än krokskaftet och fäst in i toppen.

 

 Bild 9 9
Bild 9
Linda hacklet 2-3 varv och stryk bak fibrerna för varje varv. Fäst in och klipp av överflödet.

 

Bild 10 10
Bild 10
Vik fram kalkonfibrerna över thoraxen och bind fast. Klipp av överflödet och forma ett litet huvud och avsluta flugan med en whipfinish.

 

Bild 11 11
Bild 11
Färdig nymf.

 

Text och bild Håkan Karsnäser