Nemo

Krok: Våt el torr/nymf #12-16
Tråd: svart el brun
Hackel: Brun el Furnace höna
Kropp: Holografisk röd tinsel
Ribb: påfågelherl och fin oval silvertinsel

 Bild 1 1
Steg 1.
Fäst in tråden på krokens främre del. Välj ut ett hackel som har fibrer som är något längre än krokskaftet. Rensa rent allt ludd och de nedersta fibrerna (ju längre upp på skaftet man kommer desto tunnare är stammen och därför lättare att linda). Fäst in hacklet framåt som bilden visar, men klipp inte av stammen.

 

Bild 2 1
Steg 2.
För att få ett jämnare och snyggar underlag till kroppen lindar vi fast stammen bakåt mot krokböjen. Ungefär i höjd med krokspetsen klipper vi av stammen och lindar någott varv extra för att binda ner änden.

 

 

Bild 3 1
Steg 3.
Välj ut ett påfågelherl och fäst in där du slutade på krokskaftet. Linda fast herlets ände framåt mot krokögat, återigen för att få ett så jämnt underlag för kroppen som möjligt.

 

Bild 4 1
Steg 4.
Klipp av en bit oval silvertinsel och fäst in framme vid hacklet. Linda nu fast tinslet hela vägen utemd krokskaftet bak till där herlet fästs in.

 

 

Bild 5 1
Steg 5.
Linda fram tråden till hacklet igen och fäst in en bit holografisk tinsel.

  

 

Bild 6 1
Steg 6.
Linda tinslet bak över hela kroppen och sedan fram igen. Detta för att säkert täcka hela kroppen med tinslet. Fäst in bakom hacklet och klipp av överflödet.

  

 

Bild 7 1
Steg 7.
Linda nu påfågelherlet i glesa varv fram till hacklet och fäst in och klipp av resterna.

 

 

 Bild 8 1
Steg 8.
Nu tar vi det ovala silvret och lindar det åt motsatt håll och korsar alltså herlet. Detta för att det skall synas men också för att förstärka herlet som annars lätt går av.

 

 

 Bild 9 1
Steg 9.
Nu ska vi linda hacklet. Som du märker har vi fortfarande bindtråden bakom hacklet. Vi skall linda hacklet bakåt och fästa in bakom det lindade hacklet. Då är en roterande hackeltång är lätt och bra att jobba med.

  

 

Bild 10 1
Steg 10.
Linda hacklet bakåt 1-1,5 varv och fäst in med bindtråden 1-2 varv. Håll kvar hackelspetsen med tången och gå försiktigt in med en spetsig vass sax och klipp av hackelspetsen så nära kroken som möjligt.

  

 

Bild 11 1
Steg 11.
Linda tråden försiktigt genom hacklet utan att binda ner några hackelfibrer.

 

 

 Bild 12 1
Steg 12.
Forma ett litet nätt huvud och avsluta med en whipfinish. För att flugan skall få så mycket liv som möjligt i vattnet är det viktigt att man inte stryker bak fibrerna och binder ner dem som man ibland kan se i instruktioner. Lindar man hacklet rätt kommer fibrernas naturliga böjning och dess mjukhet ändå göra att fibrerna lägger sig något bakåt vid fiske.

 

Bind flugan gärna både på våtflugekrok och torrflugekrok. Det är bra att ha modeller med lite olika vikt så man kan fiska precis under ytan och en modell som sjunker lite snabbare.

 

Text och bild Håkan Karsnäser