Slända

Krok: torr stl 16-18
Tråd: valfri tunn tråd
Stjärt: långa tupphackelfibrer, gärna sk Coq-de-Leon
Kropp: Brun Gossamer Natursilke
Hackel: 2-3 med dun tupphackel

 

Slända1
Bild 1
Fäst tråden och linda bak till i höjd med krokskaftet.

 

Slända2
Bild 2
Fäst in en bunt långa tupphackelfibrer. De skall vara minst 1 1/3 av krokskaftet.

 

Slända3
Bild 3
Använd en nål eller liknande och dela på hackelfibrerna. Linda tråden i krysslindning så att stjärten blir delad med fibrerna pekande 90grader från varandra.

 

Slända4
Bild 4
Fäst in en bit brun natursilke och linda kroppen till strax bakom mitten på skaftet. Fäst in och klipp av.

 

Slända5
Bild 5
För att ge kroppen en blankare yta och mer likna den naturliga insekten, lackar vi nu kroppen. Eftersom det är natursilke, kommer kroppsfärgen övergå i en mörkare ton, något som också efterliknar den riktiga sländan.

 

Slända6
Bild 6
Fäst in ett tupphackel, med den konkava sidan uppåt och med spetsen pekande bakåt. Klipp av resten av hackelstammen.

 

Slända7
Bild 7
Linda hacklet 2-3 varv och fäst in. Att linda hacklet med ”fel” sida framåt, gör att hackelfibrerna mer ger ett avtryck av insektsben på vattenytan. Detta hackel skall imitera både sländans vingar och ben.

 

Slända8
Bild 8
Fäst in det bruna bindsilket igen och linda resten av kroppen fram till krokögat. Fäst in och klipp av resterna.

 

Slända9
Bild 9
Lacka resten av kroppen och avsluta flugan med en whipfinish.

 

Text och bild Håkan Karsnäser