Flymf

Krok: torr stl 14
Tråd: brun
Stjärt: fibrer från rapphönshackel
Kropp: ljus haröredubbing
Ribbing: flat tunn guldtinsel
Hackel: 1-2 varv rapphöna

 

Flymf1
Bild 1
Fäst in tråden och linda fram till alldeles bakom krokögat. Fäst in ett rapphönshackel med den konkava sidan uppåt. Klipp av stammen och linda tråden bak till i höjd med hullingen.

 

Flymf2
Bild 2
Riv av 5-6 fibrer från ett rapphönshackel och fäst in längst bak som stjärt. Fibrerna skall vara ungefär lika långa som krokskaftet.

 

Flymf3
Bild 3
Klipp av en bit tinsel och fäst in bredvid stjärten.

 

Flymf4
Bild 4
Vaxa tråden, om så önskas, och dubba den tunt med dubbingen. Linda en taperad kropp, som smalnar av i båda ändar. Om man inte taperar den framme vid hacklet, är risken att kroppen bildar en puckel som trycker upp hacklet och ger det en onaturlig form.

 

Flymf5
Bild 5
Linda ribbingen i 3-4 jämna varv och fäst in. Klipp bort överflödig tinsel.

 

Flymf6
Bild 6
Linda hacklet 1-2 varv, bakåt och fäst in bakom hackelkragen. Klipp av hackelspetsen.

 

Flymf7
Bild 7
Linda tråden genom hacklet och forma ett litet huvud framför hacklet. Avsluta med whipfinish och lacka huvudet.

 

Text och bild Håkan Karsnäser