Norra Laxagölen

Norra Laxagölen är en klassisk Hökensåssjö med både flacka och branta strandavsnitt. Sjöns östra sida är något mer lättåtkomlig än den västra, men flera platser är ordentligt spångade så att åtkomligheten ökar. Både norra och södra änden dekoreras av näckrosor, och utanför dessa patrullerar fisken i jakt på föda.

Grillplatsen är utrustad med två bord med bänkar och tak samt spöställ.

35 kg fisk ingår i priset och sätts ut i sjön inför varje uthyrningstillfälle.

Vi rekommenderar inte fler fiskande än 35 personer vid denna sjö.