Norra Englandssjön

Denna sjö ligger längst söderut på området utmed Göteborgsvägen. Något humusfärgat vatten ger intrycket av en skogstjärn i dess rätta bemärkelse. Sjön är lätt att komma intill med tallhed ända fram till vattenbrynet. Över de gungflyn som finns har vi lagt ut spänger. Sjön lämpar sig väl för flugfiske med ett flertal fina kastplatser. Sjön är inte vadbar. Grillplatsen är utrustad med två bord med bänkar och tak, samt spöställ.

25 kg fisk ingår i priset och sätts ut inför varje uthyrningstillfälle.

Vi rekommenderar inte fler fiskande än 20 vid denna sjö.