Kvigsjön

Kvigsjön är en av våra mest uthyrda sjöar, mycket tack vare att den ligger enkelt till utefter vägen mot Brandstorp. Grillplatsen ligger i slänten på sjöns västra sida med härlig kvällssol och det finns spänger att stå på runt hela sjön. Sjön lämpar sig väl för flugfiske. Grillplatsen är utrustad med bord med bänkar och tak, samt spöställ. I Anslutning till bänkarna finns en grill att utnyttja.

Det skall finnas några stora karpar i sjön som betar för att hålla vass och andra vattenväxter borta. Om karparna mot förmodan skulle nappa, ska de omedelbart återutsättas.

25 kg fisk ingår i priset och sätts ut inför varje uthyrningstillfälle.

Vi rekommenderar inte fler fiskande än 20 personer vid denna sjö.