Lille Havsjön

L. Havsjön är en klarvattensjö på 11 hektar. Den har ett varierande djup där du kan hitta både grunda vegetationsrika vikar och kanter med stort djup inom kasthåll. Botten består till stor del av sand, bevuxen med kort gräs. 

I slutet av maj och början av juni kläcker här den stora sjösandsländan i stort antal. Man kan då ha ett mycket bra fiske med imitationer av sländan. Nattfiske framåt höstkanten med imitationer av nattsländor brukar också vara mycket givande. I sjön finns även ett bestånd av abborre. L. Havsjön är sommartid också en populär badsjö. I nordöstra delen av sjön ligger en badplats men det brukar inte vara några problem för fiskare och badare att samsas.

Regler röda sjöar: 
I Lille Havsjön är enbart flugfiske tillåtet. Med flugfiske räknas flugspö med fluglina där högst tre flugor får fästas. Spinnfiske med plastkula och fluga ej tillåtet, agnade krokar eller krokar med luktmedel är inte tillåtet

.