Hästasjön

Kvoterad flytringssjö 

Vill du ha möjligheten att fiska med flytring i en av våra fantastiska sjöar på Hökensås på både regnbåge och öring, och det i en sjö där vi begränsar antalet till max 5 flytringar per dygn. Då är Hästasjön ett trevligt alternativ att boka in. Hästasjön är en klarvattensjö med ett rikt insektsliv som erbjuder allt från det minsta fjädermyggsfisket till de stora nattsländorna. Vi har även sett enstaka vulgatakläckning i sjön. Bibio och andra landinsekter finns det gott om vilket gör Hästasjön till en fantastisk flugfiskesjö. Hästasjön har tidigare varit en av hyrsjöarna på Hökensås, men på grund av växtligheten på grundområden och att fiskeplatserna från land är begränsade har vi valt att öppna upp denna pärla som en kvoterad flugfiskesjö för flytringar. Men för 5 personer är sjön idealisk att utnyttja dels från land eller från flytring. Det finns några äldre bryggor som går att utnyttja samt en del i sjön som är vadningsbar med sandbotten. Vi sätter fisken från Källefall och beroende på växtligheten och sjöns beskaffenhet väljer vi att ha 50% regnbåge och 50% öring i sjön. Det innebär att smygfisket från ringen blir hur spännande som helst när det finns både regnbåge och öring som går och jagar dels på sjöns djupare partier, dels i näckrosbältena i de insektsrika grundområdena. Hästasjön är även en idealisk sjö även för det lilla sällskapet som för en mycket rimlig peng kan få en fantastisk flugfiskesjö för sig själva med möjlighet till fiske både från land och från flytring.

Fiskekorten kostar 400:- och gäller från 06.00 till 06.00. Fångstkvoten är 3 fiskar per kort och specialkortet i Hästasjön gäller även för de övriga ordinarie kortsjöarna på Hökensås. Vid sjön finns bord med tak, samt grill vilket gör upplevelsen än bättre. I anslutning till grillplatsen finns en grusad isättningsplats vid en av bryggorna för att underlätta isättning och upptagning av flytring.