Store Öjasjön

Store Öjasjön är ett mycket populärt alternativ på Hökensås och sitt läge med Göl 39 och Lille Öjasjön i nära anslutning gör att det finns gott om fiskemöjligheter i närområdet. Vattnet i Stora Öjasjön kommer från Skinnaregölen, Kroksjön och Lilla Öjasjön. Vattnet håller hög kvalitet vilket det stora antalet mörtar bevisar. En populär sjö som fortfarande har i det närmaste outforskade områden i den norra delen. Där är sjön grund, men kan ge fina påslag framför allt under tidig vår och sen höst. Grillplats och bord finns i anslutning till parkeringen mellan Stora Öjasjön och Göl 39.

Regler gula sjöar:
Store Öjasjön tillhör de gula sjöarna där det är tillåtet att flugfiska, spinnfiska och meta. Till ett spö får fästas högst tre flugor eller ett drag med två upphängare eller en krok med bete. Levande fisk får inte användas som agn. Mäskning är inte tillåtet. Egna båtar, kanoter, gummibåtar, flottar eller motsvarande får inte användas inom området.