Rödsjön

Rödsjön är en cirka 7 ha stor näringsfattig sjö med ett största djup på ca 5 meter. Siktdjupet är större än 3 meter. Förutom regnbåge som planteras ut i sjön finns även rikligt med abborre. Sjön har även ett ganska gott bestånd av naturlig öring vilket är ett mycket trevligt inslag för de som väljer att flugfiska i sjön. Roddbåt finns att hyra. Boka på telefon 0502-230 00. Båtnyckel hämtas i vår fiskeshop i Fiskecentret vid Semesterbyn. Flytvästar finns att låna.

Rödsjön tillhör Natura 2000-området vilket innebär ett extra högt bevarandevärde. Natura 2000-områden har tillkommit för att värna om vissa naturtyper och arter samt deras livsmiljöer inom EU.Typiska vattenväxter är strandranunkel, vekt, braxengräs, notblomster och styvt braxengräs.

Regler gula sjöar:
Rödsjön tillhör de gula sjöarna där det är tillåtet att flugfiska, spinnfiska och meta. Till ett spö får fästas högst tre flugor eller ett drag med två upphängare eller en krok med bete. Levande fisk får inte användas som agn. Mäskning är inte tillåtet. Egna båtar, kanoter, gummibåtar, flottar eller motsvarande får inte användas inom området.