Lille Grubben

Denna lilla skogstjärn får sitt vatten från Store Grubben och har ett djup på ca 5 meter. Sjön är djup direkt intill land vilket innebär att fisken går riktigt strandnära. Västra sidan består till stora delar av gungfly, medan den östra har tallhed ända ner till vattenbrynet. Här kan man som flugfiskare stundtals ha ett riktigt "pillfiske" på vakande regnbågar nära land! Sjön är en mycket uppskattad metsjö och är ett populärt alternativ på grund av sin tillgänglighet. Viss aktsamhet bör råda då gungfly i anslutning till ordentliga djup alltid ska iaktas med största försiktighet. Under vinterfiske är isarna alltid vanskliga på L. Grubben beroende på att vatten alltid tränger upp från mossområden kring sjön.

Bänk och mindre grillplats finns vid sjöns västra del i anslutning till Strömbäcksvägen. Vi ber alla gäster att parkera med förnuft då sjön inte har någon parkering i direkt anslutning. Undvik att blockera vägen eller parkera så att fara uppstår för andra gäster och bilister.

Regler gula sjöar:
Lille Grubben tillhör de gula sjöarna där det är tillåtet att flugfiska, spinnfiska och meta. Till ett spö får fästas högst tre flugor eller ett drag med två upphängare eller en krok med bete. Levande fisk får inte användas som agn. Mäskning är inte tillåtet. Egna båtar, kanoter, gummibåtar, flottar eller motsvarande får inte användas inom området.