Fiskebestämmelser Edsån

Allmänna bestämmelser Edsån

Fiskekorten säljs som dygnskort. I den gula zonen gäller kortet i 24 timmar från det klockslag som fyllts i på kortet. Det kvoterade kortet i de blå zonerna gäller alltid mellan kl. 00.00-24.00. Namn och datum ska vara ifyllt på kortet för att vara giltigt. Fiskekortet ska alltid medföras vid fisket och bäras väl synligt. Fiskekortet är personligt och ska utan anmodan visas upp för kontrollant vid begäran. För allas trevnad ta hänsyn till övriga besökare. En sportfiskare växlar fiskeplatser och markerar inte dessa i onödan.

Minimimått på öring är 40 cm, vilket innebär att varsam C&R råder på öring under 40 cm längs Edsåns samtliga zoner.

Skräpa inte ner i naturen. Tänk på att kvarglömda fiskelinor kan skada fåglar och djur. Medförda föremål får inte lämnas kvar eller kastas i annat än därför avsedda sopkärl. Grillplatser finns längs Edsån, engångsgrillar skall användas i dessa. Att fiska utan gällande fiskekort beivras som olovligt fiske, vilket är straffbart och redskapen tas i beslag. Att bryta mot gällande bestämmelser medför att fiskerätten omedelbart går förlorad. Att inte ta del av gällande bestämmelser befriar inte från ansvar.

Allt fiske och utnyttjande av anläggning sker på egen risk.

Fiskeregler Gul zon

I gul zon är det tillåtet att flugfiska, spinnfiska och meta. Till ett spö får fästas högst tre flugor, ett drag eller en krok med bete. Endast ett spö per fiskekort är tillåtet. Levande fisk får inte användas som agn. Mäskning är inte tillåten. Tre laxartade fiskar får avlivas per fiskekort, då är fiskekortet förbrukat. För ytterligare fiske krävs nytt fiskekort. Barn under 10 år får fiska på målsmans fiskekort. Då gäller max tre avlivade laxartade fiskar. Familjekortets fångstkvot är 6 fiskar totalt. Flytringsfiske är tillåtet i Gul zon.

Fiskeregler Blåa zoner, kvoterat flugfiske

I de kvoterade sträckorna (Blå zon 1, Blå zon 2 och Blå zon 3) är endast flugfiske med flugspö och fluglina, samt tenkaraspö tillåtet. Endast ett spö per fiskekort är tillåtet. Max tre flugor (en huvudfluga och två upphängare). Mäskning är inte tillåtet. Doft eller luktmedel är inte tillåtet. Max antal kort är 8 st. per dygn. På anvisad sträcka i Blå zon 2 får max 2 fiskare vistas samtidigt. Det kvoterade fiskekortet tillåter även fiske i den gula fiskezonen. Flytringsfiske är INTE tillåtet i Blåa zoner. I de kvoterad zonerna gäller fiskeförbud under perioden 1/10 – 31/11.

Fiskekortpriser

Gul zon

 • Dygnskort vuxen: 220 kr
 • Dygnskort junior: 120 kr
 • Dygnskort familj: 440 kr

Fiskekortsåterförsäljare Tiveden

 • Be-Ge:s i Askersund
 • Camping Tiveden, Tived
 • OK Q8, Karlsborg
 • ICA – lanthandeln i Undenäs
 • Olssons Fiske Tibro
 • Ösjönäs

Fiskekort går alltid att lösa på iFiske via www.hokensas.se, eller direkt på www.ifiske.se - Priset på iFiske är ca 10% dyrare på grund av bankavgifter.

Det gula fiskekortet är även giltigt i samtliga fiskesjöar som Hökensås Sportfiske disponerar i Tiveden. Se regelverket för Tiveden för karta över sjöarna.

Ett dygnskort gäller i 24 timmar från fiskestart med ett spö och en maxfångst av tre laxartade fiskar. Ett familjekort gäller i 24 timmar för 2 vuxna och deras barn tom 15 år, för ett spö per familjemedlem och för en fångst av totalt sex laxartade fiskar.
Barn under 10 år fiskar på målsmans kort och fiskekvot.

Blåa zoner, kvoterat max 8 kort/dygn

 • Dygnskort 500 kr

Det kvoterade fiskekortet är giltigt i Edsåns samtliga zoner. Det kvoterade fiskekortet är även giltigt i samtliga fiskesjöar som Hökensås Sportfiske disponerar i Tiveden. Se regelverket för Tiveden för karta över sjöarna. Ett kvoterat kort är giltigt mellan kl. 00.00 – 24.00. Det kvoterade fiskekortet är personligt och gäller enbart för den person som löst fiskekortet. Maxfångst av tre laxartartade fiskar.

Kvoterat fiskekort till de Blåa zonerna går enbart att köpa via iFiske på www.hokensas.se eller direkt på iFiske www.ifiske.se.

 

Aktuellt i Edsån

 • Idag 10/9 kalkas Hökensås 2021-09-10

  Då har vi fått ett meddelande från de som håller i helikopterkalkningen att...

  Läs mer: Idag 10/9...

 • Event på Hökensås! 2021-09-03

  Läs mer: Event på...

 • Helikopterkalkning i området under v.36 2021-09-02

  Under vecka 36 kommer hela Hökensåsområdet att helikopterkalkas. Det är under...

  Läs mer: ...

 • Lägesrapport Sensommar/Höst 2021-09-02

  Nu var det ett tag sedan vi uppdaterade här, vi ber om ursäkt för detta....

  Läs mer: Lägesrapport...

 • Drönarfilm över hyrsjöarna 2021-09-01

  Vi har gjort en kort film där några hyrsjöar filmas med drönare.   Ps. Är ni ett större gäng...

  Läs mer: Drönarfilm...