Totalt eldnings- och grillförbud!

Vi vill återigen betona att det råder totalt eldnings- och grillningsförbud i hela Sverige. Vi vill därför be alla våra gäster att respektera förbudet vid samtliga vatten och iaktta största försiktighet vid besök i skog och mark. Även sprit- eller gasolbrännare är inräknade i förbudet vid våra vatten, allt för att undvika en brandkatastrof. Det lilla regn som kom under måndagen gör ingen skillnad, utan det är fortfarande extremt torrt i markerna. Förbudet gäller tillsvidare och som prognosen ser ut kommer det att gälla ytterligare flera veckor fram i tiden.