Sommarpriser i Baltak från den 13/4

Vi har kommit igång med full utsättning av fisk i Baltak och då vi tror att våren är här för att stanna kommer vi att från den 13/4 gå över till sommarpriser i Baltak. Priserna är oförändrade från förra året, det gäller köp över disk i butiken, eller i kortautomaten vid parkeringen i Baltak, men priset på våra digitala kort är något dyrare då de betaltjänster som hanterar de digitala köpen är knutna till en avgift. De digitala fiskekorten är, trots den administrativa kostnaden, en service för alla gäster att ha tillgång till våra fiskekort via hemsida eller telefon.

Vattennivån är något högt beroende på snösmältning, men den är inte onormalt hög utan är ett normalt vårflöde. Bäcksländor har kommit igång att kläcka så viss ytaktivitet har kommit igång, men fortfarande är vattentemperaturen låg vilket gör att det är fördel att fortfarande söka fisken lite djupare.

Välkomna!

Tags: